RSS
A A A
SmodBIP

Serdecznie witamy na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dane podmiotu:

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 349 75 91 (WINGiK)
budynek A, pok. 233 b

Godziny pracy:
poniedziałek- piątek 7:00 - 15:00
Wtorek: 8:00 – 16:00

e–mail: geodezja@bydgoszcz.uw.gov.pl

Adresy skrytek na platformie ePUAP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
•  /6v45ohiw0j/skrytka
•  /6v45ohiw0j/SkrytkaESP

UWAGA!

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 31 lipca 2020 r. wnioski o wydanie dziennika praktyki zawodowej należ kierować do Głównego Geodety Kraju (adres korespondencyjny: GUGIK ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa)

Tymczasowa zmiana obsługi klienta w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, szczegółowe informacje poniżej.

Informujemy, że do czasu odwołania obsługa klienta odbywać się będzie w godzinach 800-1500 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Wejścia dla klientów wyłącznie od ul. Konarskiego.

Umawianie wizyt:
tel. +48 52 349 77 44;
tel. +48 52 349 77 49;
tel. +48 52 349 77 58
e-mail: geodezja@bydgoszcz.uw.gov.pl

Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie standardów technicznych

27.08.2020
 W dniu 22 sierpnia 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 r., poz. 1429). Jest to akt wykonawczy do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowe rozporządzenie ws. wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geod

20.08.2020
  W dniu 31 lipca 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 r., poz. 1322). Jest to akt wykonawczy do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowe rozporządzenie ws. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

20.08.2020
 W dniu 31 lipca 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. 2020 r., poz. 1321). Jest to akt wykonawczy do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

20.08.2020
 W dniu 31 lipca 2020 r. wchodzi w życie większość zmian wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.


Opublikował: Iwona Owczarz
Publikacja dnia: 06.09.2021
Podpisał: Tomasz Parys
Dokument z dnia: 18.04.2011
Dokument oglądany razy: 223 862