RSS
A A A
SmodBIP

Kontrole

 Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców
(wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych)
przeprowadzanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
(wynikający z rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm., w związku z art. 9 ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)


   1. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.
   2. Przeprowadzenie czynności kontrolnych.
   3. Rozpatrzenie ewentualnego sprzeciwu przedsiębiorcy wobec podjęcia i wykonania przez     
       organ kontroli czynności kontrolnych.
   4. Sporządzenie i podpisanie protokołu kontroli.
   5. Przekazanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych oraz określenie zastosowanych środków
       pokontrolnych.Opublikował: Marian Wojciul
Publikacja dnia: 12.03.2018
Podpisał: Tomasz Parys
Dokument z dnia: 06.04.2011
Dokument oglądany razy: 9 709