RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Nowe rozporządzenie ws. uprawnień zawodowych

Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 zł. a potwierdzenie jej dokonania przedkłada, wraz z wnioskiem o wydanie dziennika praktyki, Kujawsko - Pomorskiemu  Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kkartograficznego. Opłata przekazywana jest na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.  Osoba zainteresowana składając wniosek o wydanie dziennika praktyki powinna okazać stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie dokonany wpis do rejestru, o którym mowa w art. 44b ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy, co oznacza, że osoby które zamierzają równocześnie odbywać praktykę przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych występujących w ramach dwóch zakresów, powinni wystąpić do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w dwoma wnioskami o wydanie dziennika praktyki zawodowej dla każdego, wykazanego we wniosku, zakresu. Właściwość miejscowa WINGiK odnosi się do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Wzór wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej - wniosek do pobrania.

Numer rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w BGK:

26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.Opublikował: Alina Pawlaczyk
Publikacja dnia: 25.02.2014
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 19.02.2014
Dokument oglądany razy: 830