RSS
A A A
SmodBIP

Załatwianie spraw

Sprawy załatwiane są w formie pisemnej zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego według kolejności wpływu do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. W godzinach pracy urzędu informacji o stanie danej sprawy udziela pracownik merytoryczny lub kierownik jednostki po uprzednim podaniu sygnatury sprawy.Opublikował: Tomasz Parys
Publikacja dnia: 20.05.2011
Podpisał: Tomasz Parys
Dokument z dnia: 20.05.2011
Dokument oglądany razy: 6 007