RSS
A A A
SmodBIP

Zakres działania

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) jest kierownikiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. WINGiK w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie PGiK,
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna działają w ramach Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.Opublikował: Tomasz Parys
Publikacja dnia: 20.05.2011
Podpisał: Tomasz Parys
Dokument z dnia: 20.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 352